We werken hard aan een nieuwe website. Nog even geduld…

 

Update 20 oktober

Persbericht: Beëdigde #tolken en #vertalers leggen werk voor overheid neer

 

Luister hier naar de twee interviews met Rechtbankpresident Fred van der Winkel en advocaat Bart Canoy.

 

Update 19 oktober

De overheid moet deze week ervaren wat er gebeurt als er helemaal geen tolken en vertalers meer beschikbaar zijn. We willen de Tweede Kamer bewegen vóór de motie van Van Nispen te stemmen.

 

 

We roepen onze leden op om per direct alles plat te leggen! Deze actie duurt tot en met de dag van de stemming over de motie van Van Nispen (26 oktober 2021). We vragen jullie om massaal gehoor te geven aan deze oproep en tot en met 26 oktober 2021 helemaal geen opdrachten meer aan te nemen van de overheid: geen tolkdiensten en geen vertaaldiensten. Neem dus geen opdrachten meer aan, ook niet tegen het door jezelf gewenste tarief, want we zijn immers solidair!

Eén uitzondering: alleen in medische noodgevallen nemen we nog opdrachten aan.

 

De Orde in het nieuws: NOS

 

 

 

——-

De acties tegen het Programma ‘Tolken in de toekomst’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben laten zien dat tolken en vertalers samen een vuist kunnen maken.

Niet eerder waren er zoveel gelijkgestemden in ons beroepenveld.

Om te laten zien dat het ditmaal menens is, moesten wij een daadkrachtige beroepsorganisatie van alle registertolken en -vertalers oprichten. Een organisatie die optreedt als gesprekspartner van het ministerie en de andere stakeholders.

 

Op 15 december 2020 hebben we de Orde van Registertolken en -vertalers (ORTV, de Orde) opgericht.

 

De Orde zal zich keihard inzetten voor het verbeteren en beschermen van de positie van onze beroepsgroep.

 

Laten we samenwerken aan betere werkvoorwaarden en een beter imago van ons beroep!

 

Bent u registertolk of registervertaler op C1/C2-niveau, meld u hier aan en word nu lid van de Orde!

Wilt u ook lid worden van de Orde
Registertolken en -vertalers?

Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

ONZE VERENIGING

De Orde van Registertolken en -vertalers is de enige vereniging in Nederland voor beëdigde tolken en vertalers met taalvaardigheid op minimaal C1-niveau. Het opkomen voor het verbeteren en beschermen van de positie van deze groep professionals staat voorop. De Orde doet er alles aan om een onmisbaar aanspreekpunt te worden voor de overheid, de afnemers van tolk- en vertaaldiensten, de bemiddelaars van die diensten, de politiek, de media en bij maatschappelijke discussies waarbij een deskundige tolk of vertaler een rol speelt.

De Orde streeft naar werkvoorwaarden die passen bij de deskundigheid van haar leden. Daar horen ook tarieven bij die het mogelijk maken om succesvol als zelfstandig ondernemer te bestaan.

 

Lidmaatschap

Bent u trots op uw vak en wilt u deel uitmaken van een vereniging van zelfbewuste professionals die zich door hun kwaliteit willen onderscheiden? Word dan lid van onze vereniging! De enige voorwaarde om lid te worden is dat u ingeschreven staat in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) met minimaal het niveau C1.

De contributie bedraagt € 175.

 

Ledenraad

De Ledenraad vertegenwoordigt de leden binnen de vereniging, controleert conform de statuten het bestuur bij de uitvoering van beleid, en beoordeelt het functioneren van het bestuur. De Ledenraad bestaat uit maximaal twee afgevaardigden per taalgroep.

 

Bestuur

Het bestuur wordt door de Ledenraad benoemd voor een periode van drie jaar en kan slechts eenmaal aansluitend herbenoembaar worden. Het bestuur is onbezoldigd.

 

Contact

Contactadres van de ORT&V: info@orde-rtv.nl