Orde aanwezig bij Commissievergadering in Tweede Kamer || ORT&V-nieuws

DEN HAAG, 10 april – Een vertegenwoordiging van de Orde was aanwezig bij de vergadering van de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid over Juridische beroepen. Er werden door Kamerleden en minister een aantal interessante en hoopgevende dingen gezegd.Ongelukken
Michiel van Nispen (SP) kwam – fel als altijd – op voor de belangen van de registertolken en -vertalers. Hij noemde de huidige situatie onbegrijpelijk, en zei dat het ‘tot ongelukken gaat leiden’. Hij riep minister Dilan Yesilgöz-Zegerius op de aanbesteding van de tolk- en vertaaldiensten terug te draaien en de tolkenbureaus van de rechtbanken weer in ere te herstellen.


Hij confronteerde de bewindsvrouw ermee dat een tolk met een beetje pech in een dagdeel een omzet heeft van 30 euro, en hij vroeg aan Yesilgöz of zij dit redelijk vindt.


Ook zei hij dat de SP achter onze actie staat.

 


Systeem niet onttakelen
De minister zei op zich ook positieve dingen. Ze verklaarde de signalen die vanuit de beroepsgroep komen zeer serieus te nemen. Maar ook zei ze dat er geen sprake van kan zijn dat een systeem dat nog maar in de opbouwfase verkeert alweer wordt afgebroken. Ook herhaalde ze (al wierp Van Nispen tegen dat dit niet klopt) dat het aanbesteden een Europese verplichting is.


Yesilgöz zei ook dat we over onze reiskosten kunnen onderhandelen met de bemiddelaars. Elke registertolk weet dat dat niet het geval is.


Ze zei ook nog iets opmerkelijks: ‘Als tolken opdrachten niet aannemen, dan gaan de tarieven stijgen’. Een oproep tot het weigeren van diensten uit de mond van onze bewindsvrouw?Ellian verontrust
Steun kregen we ook van Ulysse Ellian (VVD). Hij wees erop dat tolken machteloos staan tegenover de bemiddelaars – in sommige gevallen zelfs buitenlandse ondernemingen. Hij vindt het verontrustend dat veel tolken op het punt staan om de handdoek in de ring te gooien. ‘Tolken hebben een bijzonder beroep dat beschermd moet worden. Zonder tolken en vertalers gaat de rechtspleging schade oplopen’. Hij wees ook speciaal op de interceptietolken.

 

Reusachtig

Opvallend was dat de uitdrukking ‘reusachtige bemiddelaars’ maar liefst drie keer werd gebruikt. Door Ellian en door Van Nispen.

Facebook