Opzeggen lidmaatschap

U denkt er over na het lidmaatschap op te zeggen.

Jammer dat u overweegt onze vereniging te verlaten. Wij vragen u toch nogmaals even stil te staan bij het volgende:

 

  • U als C1-registertolk en/of registervertaler hoort bij een gespecialiseerde groep professionals met specifieke kwaliteiten. 
  • Voor het eerst in de geschiedenis van ons vak bestaat er een vereniging die in het bijzonder de belangen van C1-registertolken en -vertalers behartigt. Voor het eerst vormen we als hoogopgeleide beëdigde tolken en vertalers één aanspreekpunt voor o.a. de overheid, afnemers van tolk- en vertaaldiensten, bemiddelaars en de politiek. Wij hebben nu een krachtige stem, die steeds duidelijker te horen is.
  • De Orde streeft naar tarieven en werkvoorwaarden die passen bij de deskundigheid van haar leden. Aan onze beroepsgroep worden hoge eisen gesteld en verantwoordelijkheden toegekend die met weinig andere functies te vergelijken zijn. Binnen onze Orde staat u er niet alleen voor.

 

Samen staan we sterk.

 

Toch opzeggen? We gaan u missen, en als u van gedachten verandert, bent u uiteraard altijd welkom! Stuur een mailtje aan ledencoordinator-penningmeester@orde-rtv.nl om uw afmelding door te geven.


Let op: het lidmaatschap loopt altijd minimaal tot het einde van het lopende kalenderjaar. De opzegtermijn is uiterlijk op 30 november van elk jaar. Wellicht ten overvloede, maar de Orde betaalt u geen contributie terug.

Toch nog een keer een blik op de voordelen van het lidmaatschap?

Alles hier nog een keer op een rijtje

Nieuwsberichten

De Orde deelt zoveel mogelijk nieuws via Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Hieronder ziet u een selectie van relevante en actuele nieuwsitems. Delen via uw eigen social media? Graag! Samen maken we de Orde sterk en verbreden we ons draagvlak.

Nieuwe actieposter || ORT&V-nieuws

Bekijk hier de poster voor de actie van 2 t/m 6 mei. Print en verspreid de poster zoveel mogelijk.   Klik hier om de poster in PDF te downloaden.

Acties verlengd | ORT&V-nieuws

Registertolken en –vertalers verlengen werkweigeringsactie Ontevredenheid beroepsgroep is groot, tolken en vertalers laten zich niet met kluitje in riet sturen   &n...

Interpreters and translators refuse assignments || Leesmap

Aandacht voor onze actie in het Engels. Lees het in NL Times.

Sigaar uit eigen doos || Leesmap

Het Dagblad van het Noorden noemt net als wij het gebaar van de minister van Justitie en Veiligheid een sigaar uit eigen doos.

Omrop Fryslân over actie Orde || Leesmap

Ook Omrop Fryslân wijdde aandacht aan onze actieweek. Lees het bericht hier.

Aftrap actieweek || Leesmap

Maandagochtend kreeg ons lid Heleen Sittig een paar minuten om de actie toe te lichten in het Radio 1 Journaal.

Cruciaal maar onderbetaald || Leesmap

Op 2 mei, de eerste dag van onze actieweek, kwamen Orde-voorzitter Fedde Dijkstra en SP-parlementariër Michiel van Nispen aan het woord in De Nieuws BV op NPO1.

Brieven voor afnemers || ORT&V-nieuws

Hieronder treffen ORT&V-leden twee brieven aan die door de Ledenraad zijn opgesteld. Wij verzoeken jullie deze massaal in te zetten om afnemers te informeren en te bewegen e...

Actieposter van de Orde || ORT&V-nieuws

Bekijk hier de poster voor de actie van 2 t/m 6 mei. Print en verspreid de poster zoveel mogelijk.   Klik hier om de poster in PDF te downloaden.

Nieuwe acties van de Orde || ORT&V-nieuws

Tolken en vertalers kondigen nieuwe acties aan: tegemoetkoming minister volstrekt ontoereikend ‘Tariefverhoging’ betekent in de praktijk een verlaging van 35%   ...