Opzeggen lidmaatschap

U denkt er over na het lidmaatschap op te zeggen.

Jammer dat u overweegt onze vereniging te verlaten. Wij vragen u toch nogmaals even stil te staan bij het volgende:

 

  • U als C1-registertolk en/of registervertaler hoort bij een gespecialiseerde groep professionals met specifieke kwaliteiten. 
  • Voor het eerst in de geschiedenis van ons vak bestaat er een vereniging die in het bijzonder de belangen van C1-registertolken en -vertalers behartigt. Voor het eerst vormen we als hoogopgeleide beëdigde tolken en vertalers één aanspreekpunt voor o.a. de overheid, afnemers van tolk- en vertaaldiensten, bemiddelaars en de politiek. Wij hebben nu een krachtige stem, die steeds duidelijker te horen is.
  • De Orde streeft naar tarieven en werkvoorwaarden die passen bij de deskundigheid van haar leden. Aan onze beroepsgroep worden hoge eisen gesteld en verantwoordelijkheden toegekend die met weinig andere functies te vergelijken zijn. Binnen onze Orde staat u er niet alleen voor.

 

Samen staan we sterk.

 

Toch opzeggen? We gaan u missen, en als u van gedachten verandert, bent u uiteraard altijd welkom! Stuur een mailtje aan ledencoordinator-penningmeester@orde-rtv.nl om uw afmelding door te geven.


Let op: het lidmaatschap loopt altijd minimaal tot het einde van het lopende kalenderjaar. De opzegtermijn is uiterlijk op 30 november van elk jaar. Wellicht ten overvloede, maar de Orde betaalt u geen contributie terug.

Toch nog een keer een blik op de voordelen van het lidmaatschap?

Alles hier nog een keer op een rijtje

Nieuwsberichten

De Orde deelt zoveel mogelijk nieuws via Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Hieronder ziet u een selectie van relevante en actuele nieuwsitems. Delen via uw eigen social media? Graag! Samen maken we de Orde sterk en verbreden we ons draagvlak.

Verslag van bezoek aan zusterorganisaties in België || ORT&V-nieuws

Door Fedde Dijkstra KENNISMAKING MET BELGISCHE ZUSTERVERENIGINGEN   Op 16 december 2021 ben ik als voorzitter van de Orde van Registertolken en –vertalers voor t...

Waarom er soms geen tolk te vinden is || ORT&V-nieuws

Alle overheidsdiensten zullen het inmiddels hebben gemerkt: er zijn van die dagen dat het niet lukt om een C1-registertolk te boeken. Voorzitter van de Orde Fedde Dijkstra legt ...

Kamer niet voldoende geïnformeerd over problemen Taskforce IND || Leesmap

De Taskforce van de IND, die de achterstand aan asielaanvragen moest oplossen, kampte met onvoldoende ingewerkt personeel, dat in sneltreinvaart 15.000 asielaanvragen moest afha...

Nieuwe motie van Van Nispen || Leesmap

Op 16 december heeft Michiel van Nispen (Socialistische Partij) opnieuw een motie ingediend in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij vraagt om afschaffing afschaffing van bet...

Brief van de Orde aan de Tweede Kamerleden || ORT&V-nieuws

Op 20 december stuurde de Orde van Registertolken en -vertalers deze brief aan alle Tweede Kamerleden.   Uitleg aan TK-leden aanbesteding en tarieven tolken en vertalers

Onderzoek Socialistische Partij || Leesmap

Er dreigen juridische ongelukken te ontstaan omdat er slecht met de tolken en vertalers in Nederland wordt omgegaan. In een enquête die de SP heeft afgenomen onder deze beroepsg...

ORT&V bestaat één jaar! || ORT&V-nieuws

Wij zijn jarig :)   Sinds de oprichting op 15 december 2020 hebben we het nodige meegemaakt en zijn we gegroeid tot inmiddels bijna 600 leden. Het is nog maar het ...

Artikel in Volkskrant || Leesmap

Op 15 december 2021 wijdde de Volkskrant aandacht aan de problematiek rondom de marktwerking in onze branche. Aanleiding was de enquête door de SP. Lees verder

Onderzoek laat zien dat C1-tolken nauwelijks ingezet worden || ORT&V-nieuws

De Orde van Registertolken en –vertalers heeft afgelopen maand september een enquête gehouden onder haar leden om beter inzicht te krijgen in de inzet van C1-registertolken voor...

Onwaarheden brief minister Grapperhaus || ORT&V-nieuws

Zoals te verwachten vervalt minister Ferd Grapperhaus wederom in herhaling en geeft hij de huidige uiterst zorgwekkende situatie binnen de tolken- en vertalerswereld onterecht r...