Opzeggen lidmaatschap

U denkt er over na het lidmaatschap op te zeggen.

Jammer dat u overweegt onze vereniging te verlaten. Wij vragen u toch nogmaals even stil te staan bij het volgende:

 

  • U als C1-registertolk en/of registervertaler hoort bij een gespecialiseerde groep professionals met specifieke kwaliteiten. 
  • Voor het eerst in de geschiedenis van ons vak bestaat er een vereniging die in het bijzonder de belangen van C1-registertolken en -vertalers behartigt. Voor het eerst vormen we als hoogopgeleide beëdigde tolken en vertalers één aanspreekpunt voor o.a. de overheid, afnemers van tolk- en vertaaldiensten, bemiddelaars en de politiek. Wij hebben nu een krachtige stem, die steeds duidelijker te horen is.
  • De Orde streeft naar tarieven en werkvoorwaarden die passen bij de deskundigheid van haar leden. Aan onze beroepsgroep worden hoge eisen gesteld en verantwoordelijkheden toegekend die met weinig andere functies te vergelijken zijn. Binnen onze Orde staat u er niet alleen voor.

 

Samen staan we sterk.

 

Toch opzeggen? We gaan u missen, en als u van gedachten verandert, bent u uiteraard altijd welkom! Stuur een mailtje aan ledencoordinator-penningmeester@orde-rtv.nl om uw afmelding door te geven.


Let op: het lidmaatschap loopt altijd minimaal tot het einde van het lopende kalenderjaar. De opzegtermijn is uiterlijk op 30 november van elk jaar. Wellicht ten overvloede, maar de Orde betaalt u geen contributie terug.

Toch nog een keer een blik op de voordelen van het lidmaatschap?

Alles hier nog een keer op een rijtje

Nieuwsberichten

De Orde deelt zoveel mogelijk nieuws via Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Hieronder ziet u een selectie van relevante en actuele nieuwsitems. Delen via uw eigen social media? Graag! Samen maken we de Orde sterk en verbreden we ons draagvlak.

De Orde op het Onze Taal-congres || ORT&V-nieuws

MAARSSEN, 23 juni - Afgelopen zaterdag 17 juni was het razend interessante congres van Genootschap Onze Taal. Met voorzitter Fedde Dijkstra, secretaris Ada Franse en Heleen Sitt...

Nieuwe actie || ORT&V-nieuws

Nieuws voor instanties en personen die gebruik maken van registertolken   MAARSSEN, 31 mei - Vaak worden wij tolken gevraagd voor een kwartiertje, twintig minuten of bijv...

Nieuwe Kamervragen || ORT&V-nieuws

Michiel van Nispen, die in de Tweede Kamer al zo vaak voor ons is opgekomen, heeft schriftelijke Kamervragen gesteld aan minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius over een aantal zorgeli...

Raad van Europa tikt Nederland op de vingers || Leesmap

De Raad van Europa zegt dat Nederland de positie van het Fries in de rechtbank snel moet verbeteren en weer tolken inzetten wanneer dat nodig is. De situatie is verslechterd in ...

Meld je klachten op onze website!

We hebben een nieuwe mogelijkheid toegevoegd om via onze site jouw klachten te melden. Dat kan zijn over het OM, bemiddelaars of collega's. Het is vooral bedoeld om klachten cen...

Bijzonder artikel || Leesmap

In Het Parool verscheen een bijzonder artikel van de hand van Paul Vugts. De in misdaad gespecialiseerde sterverslaggever van de Amsterdamse krant springt in een persoonlijk get...

Schokkende ontwikkelingen || Leesmap

Voor ons is het geen nieuws dat er sinds de laatste aanbesteding meer fout dan goed verloopt bij het interceptietolken voor de politie. Wat wél nieuw is, is dat de landelijke kr...

Nieuws in het Engels || Leesmap

De Volkskrant plaatste een veelbesproken artikel over de riskante situatie die zich inmiddels is gaan voordoen sinds de aanbesteding van met name het interceptietolken voor de p...

Ledenconferentie 2022 || ORT&V-nieuws

Op 19 november beleeft de Orde haar eerste grote ledenconferentie. Alle leden zijn welkom om samen te praten en te denken over 'hoe verder met de Orde'. Heb jij je al opgegev...

Gerechtshof zet gekwalificeerde tolk niet in || Leesmap

Het Leeuwarder gerechtshof heeft woensdag een niet-gekwalificeerde eigen medewerkster beëdigd en ingezet als tolk. Dat gebeurde bij een zedenzaak, met een Friessprekende verdach...