Opzeggen lidmaatschap

U denkt er over na het lidmaatschap op te zeggen.

Jammer dat u overweegt onze vereniging te verlaten. Wij vragen u toch nogmaals even stil te staan bij het volgende:

 

  • U als C1-registertolk en/of registervertaler hoort bij een gespecialiseerde groep professionals met specifieke kwaliteiten. 
  • Voor het eerst in de geschiedenis van ons vak bestaat er een vereniging die in het bijzonder de belangen van C1-registertolken en -vertalers behartigt. Voor het eerst vormen we als hoogopgeleide beëdigde tolken en vertalers één aanspreekpunt voor o.a. de overheid, afnemers van tolk- en vertaaldiensten, bemiddelaars en de politiek. Wij hebben nu een krachtige stem, die steeds duidelijker te horen is.
  • De Orde streeft naar tarieven en werkvoorwaarden die passen bij de deskundigheid van haar leden. Aan onze beroepsgroep worden hoge eisen gesteld en verantwoordelijkheden toegekend die met weinig andere functies te vergelijken zijn. Binnen onze Orde staat u er niet alleen voor.

 

Samen staan we sterk.

 

Toch opzeggen? We gaan u missen, en als u van gedachten verandert, bent u uiteraard altijd welkom! Stuur een mailtje aan ledencoordinator-penningmeester@orde-rtv.nl om uw afmelding door te geven.


Let op: het lidmaatschap loopt altijd minimaal tot het einde van het lopende kalenderjaar. De opzegtermijn is uiterlijk op 30 november van elk jaar. Wellicht ten overvloede, maar de Orde betaalt u geen contributie terug.

Toch nog een keer een blik op de voordelen van het lidmaatschap?

Alles hier nog een keer op een rijtje

Nieuwsberichten

De Orde deelt zoveel mogelijk nieuws via Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Hieronder ziet u een selectie van relevante en actuele nieuwsitems. Delen via uw eigen social media? Graag! Samen maken we de Orde sterk en verbreden we ons draagvlak.

Analyse van misstanden bij BNR Nieuwsradio || Leesmap

In de radiorubriek Ongevraagd Advies draaide het op 29 april om onze problematiek. Ireen Boon ontrafelde de materie op bewonderenswaardige wijze. Hier kun je het item nog terugl...

Artikel over misstanden rondom tolken en vertalen || Leesmap

Twee journalisten van het Financieele Dagblad hebben zich op de problematiek rond ons werk gestort. Het resulteerde in een mooi artikel over diverse misstanden.

Orde aanwezig bij Commissievergadering in Tweede Kamer || ORT&V-nieuws

DEN HAAG, 10 april - Een vertegenwoordiging van de Orde was aanwezig bij de vergadering van de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid over Juridische beroepen. Er werden do...

TV-item van Omroep West || Leesmap

MAARSSEN, 29 maart - Naast het uitgebreide artikel op de website heeft Omroep West ook in hun uitzending West Vandaag aandacht gegeven aan onze thematiek. Hier is het item te zi...

Omroep West duikt in tolkenproblematiek || Leesmap

MAARSSEN, 28 maart - Omroep West, de publieke zender uit de regio Den Haag, heeft een uitgebreide reportage gemaakt over de problematiek van het tolken voor de rechtbanken en ge...

Online informatiebijeenkomst 18 maart over samenwerking || ORT&V-nieuws

MAARSSEN, 20 februari - Samen met het NGTV, de NSV, ZZP-Nederland, FNV Zelfstandigen en PZO zijn we een samenwerkingsverband aangegaan om de onderhandelingspositie van tolken en...

Belgische zusterorganisatie: Werven van tolken uit België voor opdrachten in Nederland || ORT&V-nieuws

MAARSSEN - De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken, de BBVT, heeft haar hun leden geïnformeerd over het werven van tolken uit België voor opdrachten als beëdigd tolk in...

Motie van Van Nispen || ORT&V-nieuws

DEN HAAG, 8 februari - Michiel van Nispen van de SP heeft een motie gepresenteerd waarin hij opkomt voor de belangen van onze beroepsgroep, de C1 registertolken en -vertalers. D...

Meeneembrief OM || ORT&V-nieuws

MAARSSEN - We horen vaak dat er sprake zou zijn van een tekort aan tolken, onder andere voor het Openbaar Ministerie. Wij zijn ervan overtuigd dat het meer een kwestie is van on...

Persbericht || ORT&V-nieuws

MAARSSEN, 23 januari - Samen met onze zusterorganisatie NGTV hebben we een persbericht laten uitgaan. Lees het hier.   Persbericht 23-1-2023 (1)