Veelgestelde vragen

 • Wat is een C1-registertolk of registervertaler?

  Een C1-registertolk is een tolk die staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) op C1-niveau. Dit is het hoogste taalniveau, wat inhoudt dat zowel de bron- als doeltaal vloeiend worden beheerst. Een C1-tolk kan alle taalnuances begrijpen en weergeven en kan gesprekken over complexe onderwerpen adequaat vertolken.

  Een registervertaler is een vertaler die staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

 • Wat wil de Orde bereiken?

  De Orde wil de positie van de registertolken en -vertalers beschermen en verbeteren. We willen betere arbeidsvoorwaarden en een beter imago voor ons cruciale beroep.

 • Gaat het de Orde alleen maar om de tarieven?

  Nee, zeker niet. Wel is het zo dat een passende beloning eisen voor ons belangrijke werk nu een groot onderdeel vormt. De tarieven voor vertalers zijn namelijk sinds 1963 niet geïndexeerd, en die voor tolken niet sinds 1981. In welke andere beroepsgroep komt dit voor?

 • Waarom is de Orde opgericht?

  De directe aanleiding voor ons ontstaan is het programma Tolken in de Toekomst, het plan van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een nieuw systeem bij het inhuren van tolken in het justitieel domein. Het komt erop neer dat de diverse (overheids)instanties niet meer rechtstreeks tolken of vertalers mogen inhuren, maar dat al deze ‘percelen’ beetje bij beetje worden aanbesteed aan commerciële bemiddelaars.
  Tolken en vertalers protesteerden massaal tegen dit plan omdat we voorzagen dat ons werk onder dit nieuwe systeem zou lijden, zowel kwalitatief als wat betreft onze tarieven. Als gevolg van die protesten hebben we op 15 december 2020 de Orde van Registertolken en –vertalers opgericht.
  De Orde heeft vooral moeite met het gebrek aan transparantie van dit hele proces. Daarnaast is de Orde bezorgd over de positie van C1-registertolken en registervertalers, evenals over de dalende kwaliteit van onze rechtsstaat, nu er ook lager gekwalificeerde B2-tolken en tolken van de Noodlijst mogen worden ingezet.
  Ook maken we ons zorgen over de veiligheid van onze collega's. We zijn er nog niet gerust op dat in de nieuwe systematiek hun anonimiteit te allen tijde is gewaarborgd.

 • Kan ik lid worden van de Orde?

  Ja, graag zelfs. Als u een C1-registertolk of registervertaler bent, dan bent u welkom om de Orde te versterken. Ook als u lid bent van een andere vereniging bent u van harte welkom.

 • Kan ik via de Orde PE-punten krijgen, en organiseren jullie ook lezingen en events?

  Nee, nog niet. We willen dit allemaal wel gaan organiseren, dus houd onze site in de gaten!

 • Hoe houdt een beëdigd tolk of vertaler zijn/haar actuele vakkennis op peil?

  Een registertolk of -vertaler is verplicht zijn of haar vakkennis op peil te houden door elke vijf jaar 80 PE-punten (Permanente Educatie) te halen. Deze punten zijn te verkrijgen door deelname aan (betaalde) trainingen, cursussen, workshops en webinars, die worden aangeboden door verschillende kenniscentra. De PE-punten zijn noodzakelijk voor verlenging van inscrhijving in het Register van beëdigde tolken en vertalers, het Rbtv.

 • Zijn de leden van de Ledenraad en Bestuur vrijwilligers?

  Ja, voorlopig bestaat het hele Bestuur en de Ledenraad uit vrijwilligers. We zijn allemaal registertolken en –vertalers die ons willen inzetten voor onze collega’s en voor ons vak.

 • Ik sta achter jullie! Hoe kan ik helpen?

  Om te beginnen door lid te worden. Hoe meer leden, hoe sterker we staan. Daarnaast hebben we de steun van onze actieve leden hard nodig, er is genoeg te doen!

 • Wat heb ik eraan om lid te worden van de Orde?

  Als u een van de ruim 2600 registertolken op C1-niveau en/of registervertalers bent, dan komen we op voor uw belangen. We strijden voor de toekomst van onze beroepsgroep, zodat we niet alleen met ons essentiële werk een eerlijk inkomen kunnen verdienen, maar ook in de toekomst onze rechtsstaat kunnen blijven dienen.
  Daarnaast biedt de Orde aan haar leden een relevant netwerk, dat veel steun en solidariteit biedt.
  Hoe meer leden van onze beroepsgroep lid worden, des te meer we kunnen bereiken. Samen staan we sterker.

 • Is de Orde actief op social media?

  Ja! Volg ons op LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook. We hebben daarnaast ook een besloten Facebookgroep voor de leden.

 • Wat is een beëdigde/gewaarmerkte vertaling?

  Een registervertaler is beëdigd door de rechtbank en is bevoegd om zijn/haar vertaalwerk te waarmerken met een stempel en beëdigingsclausule. Deze gewaarmerkte vertalingen worden erkend door overheidsinstanties binnen Nederland en het notariaat. De handtekeningen van registervertalers zijn bovendien gedeponeerd bij consulaten en/of ambassades. Zij kunnen de gewaarmerkte vertaling legaliseren zodat het document ook erkend wordt in het land waar de doeltaal gesproken wordt. Daarnaast hebben vele landen het apostilleverdrag ondertekend. Dit verdrag faciliteert de erkenning van de authenticiteit van de vertaling. Een apostille kan worden gehaald bij elke rechtbank in Nederland.

Meer weten over het C1-niveau?

Het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) beschrijft het.

Onze strijd

De Orde streeft naar tarieven en arbeidsvoorwaarden die passen bij de deskundigheid van haar leden. Alle leden zijn professionals en blijven zich voortdurend bijscholen.

Onze kwaliteit

C1-registertolken en registervertalers zijn gespecialiseerde vakmensen met specifieke kwaliteiten. Geheimhouding en nauwkeurigheid staan hoog in het vaandel.

Onze collegialiteit

De leden van de ORT&V zijn met elkaar verbonden via taalgroepen. Zo kunnen we elkaar continu informeren en ondersteunen. De ledenraad spreekt namens de taalgroepen.