Motie van Van Nispen || ORT&V-nieuws

DEN HAAG, 8 februari – Michiel van Nispen van de SP heeft een motie gepresenteerd waarin hij opkomt voor de belangen van onze beroepsgroep, de C1 registertolken en -vertalers. De Kamerleden stemmen dinsdag 13 februari over de motie.

 

Lees de tekst van de motie hier:   Motie van het lid Van Nispen c.s. over de vergoedingssystematiek van tolken zo veranderen dat zij er juist op vooruitgaan (1)

 

Een delegatie van de Orde was erbij aanwezig (zie foto).

 

UPDATE van 13 februari: Helaas heeft de motie het niet gehaald. Vóór is gestemd door SP, GL/PvdA, CU, Denk, D66, PvdD, Volt en JA21.

Facebook