Verslag demonstratie registertolken en –vertalers || ORT&V-nieuws

14 februari 2022 te Den Haag


Ons lid Enkelien Kip was bij de demonstratie op 14 februari in Den Haag aanwezig en schreef het volgende verslag:

 

De aftrap van de actieweek vond op 14 februari jl. plaats met een demonstratie in Den Haag. Vanaf het Malieveld liepen we een route langs verschillende instanties om brieven en onze petitie aan te bieden.

 

Om 13:00 uur verzamelden zich op een zonnig, maar winderig Malieveld een honderdtal leden en sympathisanten, allemaal gekleed in zwart en rood en gewapend met spandoeken en borden met daarop strijdlustige leuzen. Het motto van de demonstratie luidde ‘Hart voor de rechtsstaat’ en iedereen kreeg een rood hart opgespeld en Vrouwe Justitia had speciaal voor de gelegenheid een rode blinddoek voor.

Onder de aanwezigen ook enkele vertegenwoordigers van de advocatuur, in vol ornaat, onder wie Lucien Nix, voorzitter van de Vereniging Advocatenbelangen.

Fedde Dijkstra, voorzitter van de Orde van Registertolken en –vertalers, heette alle deelnemers welkom en deed verslag van zijn gesprek dat hij eerder die dag op het ministerie van Justitie en Veiligheid had.

Daarna sprak Martijn Bax namens de SP opnieuw zijn onvoorwaardelijke steun aan onze zaak uit.

 

Na een korte fotosessie vertrok de stoet, onder escorte van een aantal politieagenten op de fiets, richting het hoofdkantoor van de Nationale Politie.

 

 

Daar werden we op het bordes welwillend ontvangen door Hanneke Ekelmans, portefeuillehouder opsporing, die onze brief en petitie uit handen van Fedde in ontvangst nam. Er volgden een aantal korte toespraken, onder meer door advocaat Boriana Petkova, en dankzij de leuzen die door iedereen uit volle mond werden gescandeerd, zat de sfeer er goed in. Vol goede moed trokken we verder richting de Raad voor de Rechtspraak, maar daar wachtte ons een onaangename verrassing; de gigantische smeedijzeren deur bleef hermetisch voor ons gesloten. De reden hiervoor zou zijn dat de voltallige Raad thuiswerkt in deze tijden. Hoe dan ook een teleurstelling.  Een suppoost kwam melden dat we de brief in de brievenbus ‘mochten’ deponeren. Dat deden we dan maar…

 

Tegenover het majestueuze gebouw staat het standbeeld van een van de grootste staatslieden van het land, Johan de Witt. Aan de voet van deze ‘volmaakte Hollander’ hielden zowel Fedde alsook Lucien Nix een toespraak. Lucien Nix toonde zich ronduit kritisch en verwees in een vlammend betoog naar de negatieve symboliek achter de gesloten deur van de Raad voor de Rechtspraak.

 

Via de Lange Vijverberg liepen we langs het Binnenhof richting ministerie van Justitie en Veiligheid en IND. Voor het hek van het ministerie van J&V hielden we even een korte fotostop. Daarna werd de demonstratie afgesloten op een naburig pleintje met opnieuw vlammende speeches van twee advocaten (Lucien Nix en Arti Jankie) en ook van Amal Boualga, voorzitter van de Belgische zusterorganisatie BBVT-UPTIA, die hiervoor speciaal uit Brussel naar Den Haag was gekomen.

 

De brieven, voor zover we ze niet persoonlijk konden aanbieden, zijn inmiddels verstuurd, gefrankeerd met de mooist denkbare postzegels, en nu maar hopen dat onze actie de bewindvoerders eindelijk wakker schudt.

 

En tot slot nog dit:

“Minister Dilan Yeşilgöz, mocht u besluiten het huidige bemiddelingsstelsel voor tolk- en vertaaldiensten in het publieke domein terug te draaien, dan roepen wij u alvast uit tot ‘volmaakte staatsvrouw’, waarvan bij dezen beëdigde akte.”

 

 

Foto’s: Clarisa Chaparro, Foto Dulcinea en Tekin Çetinkaya

Facebook