Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer II ORT&V-nieuws

MAARSSEN, 9 oktober – Donderdag 12 oktober neemt onze voorzitter Fedde Dijkstra deel aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Het gesprek gaat over de BFTK (Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer; de bestuursafspraak voor het bevorderen van de Friese taal en cultuur).


Een van de gespreksonderwerpen is de inzet van tolken Fries. Een uitgelezen kans voor Fedde om ook op te komen voor alle andere C1-registertolken in Nederland.


Onder de deelnemers aan het rondetafelgesprek is ook prof. dr. Gerard-René de Groot, vice-voorzitter van het Comité van Experts van de Raad van Europa dat toezicht houdt op de correcte uitvoering van de verplichtingen die staten op zich hebben genomen bij de ondertekening van het Handvest voor regionale en minderheidstalen. Hij heeft al eerder laten zien dat hij opkomt voor de belangen van de tolken, en hij zal dat ongetwijfeld nu weer doen.

 

Online

Wie de bijeenkomst online live wil volgen, kan dat via deze link. Het debat is ook openbaar toegankelijk, hier opgeven.

 

 

Facebook