Registertolken Italiaans leggen werk neer || ORT&V-nieuws

Nadat de registertolken Duits en Zweeds hun werkzaamheden voor overheidsopdrachten al neer hadden gelegd, leggen nu ook de registertolken Italiaans hun werk neer. Vanwege de huidige en toekomstige werksituatie voor C1-registertolken en registervertalers zijn nu ook de registertolken Italiaans genoodzaakt hun dienstverlening voor overheidsinstanties voor onbepaalde tijd op te schorten.

Structurele verhoging van de tarieven:
– indexering of
– aanpassing aan tarieven in Duitsland
Stopzetten van de aanbestedingen

Voor gesprekken over het vinden en de uitvoering van constructieve oplossingen voor een uitweg uit deze door vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid veroorzaakte impasse staat de Orde van Registertolken en -vertalers vanzelfsprekend ter beschikking.

 

 

Facebook