Onderzoek laat zien dat C1-tolken nauwelijks ingezet worden || ORT&V-nieuws

De Orde van Registertolken en –vertalers heeft afgelopen maand september een enquête gehouden onder haar leden om beter inzicht te krijgen in de inzet van C1-registertolken voor de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Aanleiding was de nieuwe aanbesteding van deze tolkdiensten, die gewonnen is door de bemiddelaars Global Talk en AVB. Sinds die nieuwe aanbesteding, die op 1 juli 2021 inging, ontving de Orde van zowel tolken als advocaten veel klachten. De C1-tolken (dat wil zeggen de tolken van het hoogste niveau) zouden niet of nauwelijks meer aan de bak komen sinds de nieuwe aanbesteding.

We vinden het als ORT&V belangrijk dat dit proces door een onafhankelijke partij wordt gemonitord. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft laten weten te willen monitoren op basis van de gegevens die de aanbestedingsmiddelaars zelf aanleveren. Het moge duidelijk zijn dat er dat geen sprake is van onafhankelijke monitoring.

Vandaar dat we als ORT&V, waar circa 580 registertolken (C1) en –vertalers bij zijn aangesloten, hebben besloten om in de vorm van een vragenlijst zelf een onderzoek onder de leden te houden. De vragen zijn door 255 C1-tolken ingevuld. Dit verslag is daar de weerslag van.

De conclusies zijn niet mis te verstaan. Het blijkt dat de C1-tolken na de aanbesteding veel minder dan voorheen zijn ingezet om voor de RvR te tolken. Het lijkt erop dat alleen die C1-tolken die hun tarief laag hebben gehouden, in de onderzochte periode nog vaak voor RvR-tolkdiensten zijn uitgenodigd. De tolken die hun tarief per 1 juli hebben geïndexeerd tot een meer bij de 21ste eeuw passend tarief zaten werkeloos thuis, terwijl advocaten lang moesten wachten en van de aanbestedingsbemiddelaar zelfs te horen hebben gekregen dat er geen tolk beschikbaar zou zijn. De berichten die de ORT&V te horen kreeg, worden door dit onderzoek bevestigd.

Inmiddels zijn we weer enkele maanden verder. Binnenkort start de ORT&V met een vervolgonderzoek mede om te beoordelen of de situatie is veranderd.

Lees hier het hele onderzoek.

Facebook