Nieuwe acties van de Orde || ORT&V-nieuws

Tolken en vertalers kondigen nieuwe acties aan: tegemoetkoming minister volstrekt ontoereikend


‘Tariefverhoging’ betekent in de praktijk een verlaging van 35%

 

De Orde van Registertolken en –vertalers (ORT&V) uit kritiek op de plannen van minister Yeşilgöz-Zegerius. In een brief aan de Tweede Kamer van 13 april laat de minister weten dat ze het minimum uurtarief voor tolken die voor de overheid werken per 1 januari 2023 verhoogt van € 43,89 naar € 55,00. De minister lijkt hiermee tegemoet te komen aan de eisen van registertolken en vertalers, die al geruime tijd actievoeren voor betere tarieven en meer erkenning van hun werk. Echter, de aangekondigde verhoging betekent in de praktijk dat tolken er financieel eerder op achteruit- dan op vooruitgaan, mede door de aangekondigde afschaffing van voorrijkosten. Daardoor komt de ogenschijnlijke tariefverhoging neer op een verlaging van 35%. Ook staat het tarief volstrekt niet in verhouding tot dat van andere onder het Btis vallende beroepsbeoefenaren, wanneer die worden opgeroepen door de rechtbank. Psychologen krijgen in zulke gevallen bijvoorbeeld € 102 per uur.

 

De ORT&V waardeert dat de bewindsvrouw met plannen komt, maar na bestudering van de brief overheerst het gevoel dat de rol van registertolken en –vertalers in de rechtsstaat nog steeds niet op waarde wordt geschat.

 

“De minister geeft weliswaar toe dat uitvoerende diensten last hebben van onze acties en erkent dat er voor tolken momenteel ‘geen solide positie’ kan worden gegarandeerd”, zegt gerechtstolk en vertaler Fedde Dijkstra, voorzitter van de ORT&V. “Maar deze ‘eenmalige forse verhoging’, zoals zij het noemt, is een sigaar uit eigen doos. Ze moet er niet eerst iets afhalen en er vervolgens weer wat bijgeven, zodat het totaal toch nog lager uitkomt dan het was.” Ook het feit dat Yeşilgöz in haar brief met geen woord over de positie van registervertalers rept, is een doorn in het oog van de beroepsgroep. De Orde van Registertolken en –vertalers heeft daarom besloten tot het voeren van nieuwe acties in de eerste week van mei. Van 2 tot en met 6 mei zullen registertolken en –vertalers opdrachten in het gehele overheidsdomein weigeren in de hoop daarmee duidelijk te maken dat de tegemoetkoming zoals die nu op tafel ligt volstrekt ontoereikend is, en dat er meer nodig is om ons werk in de toekomst te blijven uitoefenen.

Facebook