Meld je klachten op onze website!

We hebben een nieuwe mogelijkheid toegevoegd om via onze site jouw klachten te melden. Dat kan zijn over het OM, bemiddelaars of collega’s. Het is vooral bedoeld om klachten centraal te kunnen registreren zodat we dat kunnen gebruiken bij onze contacten met de politiek. Ook als belangenbehartiging bij bemiddelaars zou het van nut kunnen zijn.

Maak dit vooral ook bekend onder advocaten en bijvoorbeeld politiemensen. Vaak hebben ze klachten over bemiddelaars en weten ze niet goed wat ze daarmee moeten, waardoor de klacht ‘in de lucht blijft hangen’. Laat ze zien waar ze hun klacht kunnen achterlaten zodat wij deze klachten kunnen verzamelen!

 

Je vindt de link naar het formulier bovenaan de website:

 

 

Facebook