Oproep aan alle tolken en vertalers (19 oktober 2021)

De overheid moet deze week ervaren wat er gebeurt als er helemaal geen tolken en vertalers meer beschikbaar zijn. We willen de Tweede Kamer bewegen vóór de motie van Van Nispen te stemmen.

We roepen onze leden op om per direct alles plat te leggen! Deze actie duurt tot en met de dag van de stemming over de motie van Van Nispen (26 oktober 2021). We vragen jullie om massaal gehoor te geven aan deze oproep en tot en met 26 oktober 2021 helemaal geen opdrachten meer aan te nemen van de overheid: geen tolkdiensten en geen vertaaldiensten. Neem dus geen opdrachten meer aan, ook niet tegen het door jezelf gewenste tarief, want we zijn immers solidair!

Eén uitzondering: alleen in medische noodgevallen nemen we nog opdrachten aan.

Facebook