Kamer niet voldoende geïnformeerd over problemen Taskforce IND || Leesmap

De Taskforce van de IND, die de achterstand aan asielaanvragen moest oplossen, kampte met onvoldoende ingewerkt personeel, dat in sneltreinvaart 15.000 asielaanvragen moest afhandelen. Ook binnen de IND heerste twijfel over de inzet van deze medewerkers, vaak uitzendkrachten.

De Inspectie JenV constateert dat de Kamer niet ‘met gepaste openheid’ is geïnformeerd over deze problematiek. Ook waarschuwt de inspectie dat er opnieuw een moeilijke situatie dreigt. Er zijn weer veel nieuwe asielzoekers in het land, waardoor de wachttijden weer kunnen oplopen. ‘De asielketen is niet zo flexibel dat de oplossing pas kan worden bedacht als het probleem er ligt’, aldus de Inspectie JenV.

 

Lees hier verder

Facebook