Dag van de Tolkdienstverlening || ORT&V-Nieuws

MAARSSEN, 27 september – De Orde was afgelopen vrijdag 22 september aanwezig op de Dag van de Tolkdienstverlening van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Op deze dag, die nu voor de tweede keer werd gehouden, waren onder meer vertegenwoordigers van andere beroepsorganisaties, zoals NGTV (Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers), NSV (Nederlandse Vereniging van Schrijftolken) en NBTG (Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal) aanwezig. Daarnaast vertegenwoordigers van afnemers van tolk- en vertaaldiensten in het publieke domein en van bemiddelaars, en uiteraard ook ambtenaren van het ministerie.

 

Levernauwkeurigheid gedaald

Na een korte introductie werden gedurende ongeveer een uur de cijfers die door de bemiddelingsbureaus zijn aangeleverd, gepresenteerd en kort besproken. Deze cijfers gaan onder meer over de inzet van C1-tolken. De ‘levernauwkeurigheid’ blijkt in 2023 te zijn gedaald t.o.v. 2022. Dit zou een gevolg zijn van schaarste aan tolken. De commerciële markt zou de schaarste vergroten, maar ook de reistijd (onderweg kan er niet gewerkt worden). Het probleem is echter niet dat er onvoldoende tolken en vertalers zijn, maar dat tolken en vertalers willen werken tegen marktconforme tarieven en met fatsoenlijke reiskostenvergoedingen.

Na een presentatie over de ervaringen van AVB waren er in de middag nog workshops georganiseerd met thema’s als de processen in de keten en de veiligheid en weerbaarheid van tolken. Bij deze workshops werden zinnige dingen gezegd en kon iedereen elkaar in informele sfeer spreken over verschillende knelpunten. We zijn in afwachting van de conclusies van het ministerie over deze sessies.

 

Over de monitoring

De Orde vindt dat het voor goede monitoring van het gehele proces noodzakelijk is dat ook bij afnemers wordt nagegaan wat hun ervaringen zijn. Zijn zij tevreden over de kwaliteit? Krijgen zij voor niet-schaarse talen altijd als eerste een C1-tolk aangeboden?

Ook de ervaringen van de tolken en vertalers zouden meegenomen moeten worden. We ervaren nog steeds dat er geen mogelijkheid is om te onderhandelen als zzp’er. Bijvoorbeeld: de voorwaarden voor reiskostenvergoedingen en annuleringen worden eenzijdig opgelegd.

 

Verbeterpunt

Een ander verbeterpunt is dat niet alleen het aantal opdrachten, maar ook het aantal tolkminuten/tolkuren geregistreerd moeten worden. Dit zou volgens het ministerie ook geregeld kunnen worden.

Het ministerie heeft aangegeven dat KPMG gestart is met de externe audit van de cijfers van de bemiddelingsbureaus. Hier heeft de Orde eerder voor gepleit, maar we hadden ook graag gezien dat het ministerie onze input hiervoor had gevraagd. We hebben bij het ministerie aangegeven op korte termijn in gesprek te willen over onze visie op een echt zinvolle monitoring, de audits en andere belangrijke onderwerpen. Het ministerie heeft ons laten weten hier open voor te staan.

Facebook