Belangenbehartigers van tolken en vertalers bundelen krachten

MAARSSEN, 16 november – Diverse organisaties van tolken en vertalers slaan de handen ineen voor eerlijkere tarieven en verbetering van de kwaliteitsnormen. Dat doen ze om voorbereid te zijn op de nieuwe wetgeving voor zzp’ers.

 

Het NGTV, de Orde van Registertolken en -vertalers, de NSV, de NBTG, ZZP Nederland, PZO en FNV Zelfstandigen hebben besloten samen te werken. Zo kunnen ze zich optimaal voorbereiden op de nieuwe wetgeving voor zzp’ers en het verbeteren van de onderhandelingspositie richting opdrachtgevers (ministerie van Justitie en Veiligheid en bemiddelingsbureaus).

 

Huidige situatie biedt geen onderhandelingspositie
Momenteel maakt het ministerie van Justitie en Veiligheid afspraken met bemiddelingsbureaus over de voorwaarden waaronder tolken en vertalers dienen te werken. Daardoor hebben ze niet langer de onderhandelingspositie waar tolken en vertalers als zelfstandige ondernemers wel recht op hebben.

 

Onderlinge afspraken voor betere samenwerking
De rol van bemiddelingsbureaus zou met de nieuwe wetgeving voor zzp’ers – die verduidelijkt wanneer er wordt gewerkt als zelfstandig ondernemer – wijzigen. Met die nieuwe wetgeving dienen tolken en vertalers hun eigen voorwaarden te bepalen waaronder wordt gewerkt.

De komende periode zullen de organisaties van tolken en vertalers onderling afspraken maken die een betere samenwerking tot gevolg hebben. De samenwerking moet leiden tot een nieuwe overlegstructuur waarbij betere werk-, kwaliteits- en tariefafspraken met de opdrachtgevers kunnen worden gemaakt. Indien nodig zal hierbij ook worden overlegd met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Belastingdienst en de ACM.

 

Dit bericht is als pdf hier te downloaden

Facebook