Acties verlengd | ORT&V-nieuws

Registertolken en –vertalers verlengen werkweigeringsactie
Ontevredenheid beroepsgroep is groot,
tolken en vertalers laten zich niet met kluitje in riet sturen

 

 

De actievoerende registertolken en –vertalers, verenigd in de Orde van Registertolken en –vertalers ORT&V, hebben besloten hun werkweigering te verlengen. In ieder geval tot en met 13 mei zullen ze alle opdrachten uit het overheidsdomein weigeren, zowel rechtstreekse opdrachten als via de bemiddelaars. Reden hiervoor is dat de eerste week van actie niet heeft geleid tot een uitnodiging voor een nieuw gesprek met de minister van Justitie en Veiligheid.

 

‘Er is helaas geen enkele reactie van de kant van het ministerie gekomen’, aldus voorzitter van de ORT&V Fedde Dijkstra. ‘Vandaar dat de Orde er na overleg met de Ledenraad voor heeft gekozen door te gaan om zo duidelijk te maken dat de tegemoetkoming die minister Yeşilgöz-Zegerius aanbiedt in haar brief van 13 april volstrekt ontoereikend is, en dat er meer nodig is om de registertolken en -vertalers tegemoet te komen’.

 

Net als bij eerdere acties wordt er een uitzondering gemaakt voor al ingeplande diensten en bij levensbedreigende situaties.

 

Tweede Kamer 

Kamerlid Michiel van Nispen (SP) heeft een zogeheten ‘schriftelijke inbreng’ aangevraagd over de materie, een soort Kamerdebat in schriftelijke vorm, waarvoor de stukken uiterlijk 12 mei moeten  worden voorgelegd. Iedere fractie kan dan vragen stellen over de inhoud van de brief van de minister van 13 april. Daarna krijgt de minister enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. De ORT&V hoopt dat de kamerleden van alle fracties beseffen hoe essentieel het werk van registertolken en –vertalers is voor de rechtsstaat en de rechtsorde en de minister kritisch zullen bevragen hoe het komt dat deze hooggekwalificeerde zzp’ers bij overheidsopdrachten geen fatsoenlijke tarieven en werkvoorwaarden kunnen bedingen. Bij welke andere beroepsgroep wordt men uitbetaald per minuut en worden de voorwaarden eenzijdig opgelegd?

Facebook