6 juli: weer op naar Den Haag || ORT&V-nieuws

Volgende week woensdag 6 juli staat er om 16:10 uur een zogenoemd tweeminutendebat over de tolken en vertalers op de agenda van de Tweede Kamer.

 

Naar aanleiding daarvan twee dingen:

Michiel van Nispen (SP), die het debat heeft aangevraagd, heeft ons speciaal verzocht om met zo veel mogelijk rood/zwart geklede tolken en vertalers aanwezig te zijn op de publieke tribune van de Tweede Kamer. We steunen hem daarmee, en daarmee onszelf.
– Woensdag 6 juli wordt een werkweigeringsdag. Volgens het oude en inmiddels bekende recept: als je al een opdracht hebt aangenomen voor die dag, ga je hem netjes uitvoeren. Probeer dan wel je moment te pakken en uit te leggen dat de registertolken en -vertalers vandaag niet werken, maar dat jij bent gekomen omdat afspraak nu eenmaal afspraak is. Ook kun je onze brief van de site downloaden, printen en uitdelen: https://orde-rtv.nl/brieven-voor-afnemers/ Maar krijg je een tolk- of vertaaldienst aangeboden voor woensdag 6 juli door overheid of bemiddelaars? Weiger het dan! Ook als je óp die dag wordt gevraagd voor een tolkdienst of een vertaling, neem je hem niet aan. Je kunt dan iets zeggen/schrijven als: Vanwege de politieke ontwikkelingen werken we niet vandaag. Probeert u het op een andere dag nog een keer.

 

 

Voor wie naar Den Haag wil komen:
Je moet je opgeven als bezoeker bij de Tweede Kamer: https://bezoekers.tweedekamer.nl/nl/
Doe dit snel, want er kan maar een beperkt aantal mensen op de publieke tribune, en mogelijk hebben ook andere bezoekers al een plek geboekt.

 

We verzamelen om 15:00 uur voor de rechtbank, Prins Clauslaan 60, en later lopen we dan samen naar het gebouw van de Tweede Kamer (Prinses Irenepad 1, Den Haag).

Het kan uitlopen. Dus wees erop voorbereid dat het tweeminutendebat pas later dan 16:10 begint. Spandoeken en borden zijn daar niet toegestaan, rood/zwarte kleding wel!

Een verzoek: laat nadat je je hebt opgegeven als bezoeker aan de Tweede Kamer via de datumprikker die je in de mail vindt of in de appgroepen van de Orde, weten of je komt.

 

We rekenen op een goede opkomst, we kunnen Michiel van Nispen, die zich zo onvermoeibaar inzet voor onze belangen, niet teleurstellen. Er moet een flink zichtbare delegatie rood/zwarte tolken op de publieke tribune zitten! Mogelijk heeft Van Nispen voorafgaand aan het debat tijd om ons toe te spreken. Ook daarvoor is het van belang dat we, ook al is dit nogal last-minute, er met een forse afvaardiging zijn!

 

Download hier de poster

Facebook